Načítám…

Zpracování osobních údajů

1.

Společnost VAŠE LIGA, z.s. , se sídlem Pískařská 2075/1, Praha 4, 143 00, IČ: 26581353, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19512 (dále jen „Správce“),ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (pro správné zařazení do kategorie)
 • Pohlaví (pro zařazení do správné kategorie)
 • Email (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
 • Telefon (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
 • Fotografie (pro rozpoznání spoluhráči při zápasech)
 • Město, kde chce hráč hrát ligu (pro správné zařazení do ligy)

2.

Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovat za účelem organizace spolkové činností a sportovní činnosti členů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány přinejmenším do doby zániku členství fyzické osoby ve spolku.

3.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Webový servis Company s.r.o.
 • Facebook
 • Google
 • GoPay
 • Seznam

4.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.

Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů se prosím obracejte na následující kontaktní osobu:

 • Jméno a příjmení: Petr Lundák
 • Telefon: +420 724 719 724
 • E-mail: liga@generaliliga.cz